Zawodowy realizator dźwięku
Aplikacja wykorzystująca Problem-Based Learning
w praktycznej nauce zawodu